Wat kunnen we samen gaan doen

Speltherapie

Speltherapie “een vorm van psychotherapie waarbij zowel spel, creatieve middelen, therapeutische middelen en de therapeutische relatie ingezet worden om een (dreigende) stilstand in de ontwikkeling of het functioneren van een kind op te heffen”.

Handelingsgerichte diagnostiek

Diagnostiek moet fuctioneel zijn en moet echt bijdrage aan de keuze voor behandeling. 

Diagnostiek is daarmee geen doel op zich, maar een middel om goed te kunnen adviseren over de meest geschikte behandeling die past bij jullie situatie.

Oudercursus

Oudercursus om de relatie met en het zelfvertrouwen van het kind te versterken.

Een steuntje in de rug om deze kinderen te begeleiden.

EMDR en CGT

EMDR is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld een verkeersongeluk, medische handelingen en pesterijen. Bij EMDR worden traumatische herinneringen eerst geactiveerd en dan combineerd met een afleidende taak zoals oogbewegingen.

 

CGT is methodiek die leert om anders te denken over lastige situaties. Hierdoor voel je je anders en leer je je anders te gedragen