Wat is Speltherapie

Speltherapie “een vorm van psychotherapie waarbij zowel spel, creatieve middelen, therapeutische middelen en de therapeutische relatie ingezet worden om een (dreigende) stilstand in de ontwikkeling of het functioneren van een kind op te heffen”.Volwassenen spreken met woorden over hun problemen, spel is de taal van het kind.

Spelen is voor kinderen de manier om de wereld te ontdekken, nieuwe dingen te leren en gebeurtenissen te verwerken. Kinderen kunnen al spelend op verhaal komen.

 

Het ‘doen alsof’ biedt kinderen veiligheid. Hierdoor kunnen ze in het spel makkelijker vertellen over spannende of ingrijpende gebeurtenissen die hen bezighouden.

 


Speltherapie start vanuit het kind. In speltherapie kunnen kinderen:

 

·       Spanningen ontladen.

·       Ervaringen, gedachten en gevoelens uiten en verwerken.

·       Nieuwe inzichten en ervaringen opdoen.

·       Experimenteren met gedrag. 

·       Eigen oplossingen verzinnen voor onverklaarbare situaties of gedachten.