Wat houdt handelingsgerichte diagnostiek in

Binnen Speltherapie werken wij met het model 'Handelingsgerichte diagnostiek (HGB)

 

We werken systemisch en doelgericht samen met de kinderen en jullie als ouders. Hierbij nemen we het

systeem van een kind mee (zoals broers en zussen, leerkrachten) en hebben we aandacht voor positieve

kenmerken. Hiermee is diagnositische informatie te vertalen naar behandeldoelen en evalueren we geregeld

of we met elkaar op de goede weg zitten.

 

We vinden dat diagnostiek functioneel moet zijn en echt bij moet dragen aan de keuze voor behandeling. 

Diagnositiek is daarmee geen doel op zich, maar een middel om goed te kunnen adviseren over de meeste

geschikte behandeling die past bij jullie situatie.

 

Soms leveren gesprekken en observaties voldoende informatie op om over te kunnen gaan tot behandeling.

Soms kan het zijn dat er meer onderzoek nodig is. Binnen Spelrijk kunnen we onder andere onderzoek doen

naar de cognitieve ontwikkeling (intelligentie en executieve functies, zoals planning en aandacht) en de

sociaal-emotionele ontwikkeling.